Inne

Hotel Światowit - Centrum Hotele

+48 42 636 36 37

Aleja Tadeusza Kościuszki 68, Lodz, Kościuszki 68, Łódź, Polska
+48 42 636 52 91
+48 609 674 740
+48 42 636 36 37
swiatowit@centrumhotele.pl
http://swiatowit.centrumhotele.pl/
Restauracja